TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING
stiftet 1872 

Kort historikk

Trondhjems Polytekniske Forening har sine røtter og tidligste år ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt (forløperen til nåværende NTNU).

Foreningen ble stiftet 1872 av teknisk interesserte menn, tilknyttet læreanstalten. I foreningens første arbeidsår 1872 ble det innmeldt 50 medlemmer. Senere har medlemstallet variert og var rundt 1920 på sitt høyeste med drøyt 250 medlemmer.

 

I følge lovene har foreningen som formål og oppgaver:

-”Trondhjems Polytekniske Forening, TPF, stiftet 25. mai 1872, er en uavhengig og tverrfaglig forening. Foreningens formål er å formidle og virke for nyttiggjørelse av tekniske, naturvitenskapelige, sosiale, nasjonaløkonomiske og andre aktuelle kunnskaper og erfaringer til beste for samfunnet.”-

 -”Foreningen skal virke ved å arrangere foredragsmøter og debattmøter, være et kreativt forum og samarbeide med andre foreninger om tilsvarende formål.”-

I forbindelse med foreningens 125-årsjubileum ga Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon sitt samtykke i å bli utnevnt til æresmedlem av foreningen. Dette er både en stor ære og glede, men samtidig en forpliktelse i arbeidet til beste for foreningen. 

Utskriftsvennlig versjon (PDF)