Gunnerus gate 1

Bilparkering:
Offentlig parkering på parkeringsplass og i parkeringskjeller på Leüthenhaven,  og parkeringsfelt i  Kalvskinnsgata.
Etter kl. 16  er det mulig å parkere gratis på ledige plasser på NTNUs parkeringsplasser foran bygget i Gunnerus gate og på Vitenskapsmuseet på andre siden av gaten.
Det er også noen få plasser bak E.C. Dahls gate 12.
Alle parkeringsstedene  er avmerket med blått på kartet.
 

Buss:
Nærmeste holdeplasser er «Prinsen kinosenter» , «Kongens gate K1-2» og «Prinsens gate P1-P2» (Prinsenkrysset)

  Rød pil på kartet peker på inngangen fra Gunnerus gate.   Tilsvarende blå pil  peker på inngangen fra Sverres gate.  Hvilken inngang som skal benyttes, står i møteinvitasjonen.

        Hvis ytterdøra er stengt, ring 977 58 200 eller 90 70 80 30 for å bli sluppet inn.