IDÉFORUM TRØNDELAG
i samarbeid med
 TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING og TEKNA

innbyr til

EDISONDAGEN 2011

   

Energiforsyning i framtiden
idéer mot knapphet og prisstigning

Påmelding enten med påmeldingsskjema,  epost til hpp@captech.no eller telefon  476 03 801.

 

Kl. 1300-1700 torsdag 31. mars 2011

på Marinteknisk senter,
Otto Nielsens veg 10 på Tyholt
.
(Kart)
 

Konferanseavgift: Kr. 250.-
betales til bankkonto "Ideforum  Trøndelag"  4200.85.97426 
eller kontant ved frammøte på seminardagen

  5. Geotermisk energi.
Otto K.Sønju og Henrik Holmberg

Møteleder:
  Hans-Peder Pedersen, Ideforum Trøndelag
  6. Vannkraft – ennå mye igjen?
Ole Gunnar Dahlhaug, SINTEF
1.  Når og hvordan slutter oljealderen?  
Jens Hetland, SINTEF
  7.  Tidevannskraft
Ole Gunnar Dahlhaug, SINTEF
2.  Ei bedre vindmølle.
Torolf Pettersen, Blaaster AS
  8. Potensial og framgangsmåtar for bruk av bølgjeenergi
 Johannes Falnes, NTNU
3. Et varmekraftverk for alle.
Geir Fiskaa, Bioenergi Holding AS
  9. Saltkraft.
Edvard Sivertsen, SINTEF
4. Kaffepause kl. 14.45   10. Diskusjon - oppsummering