TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING
stiftet 1872

 

 

”Sol ute, sol inne....”

SOLVARME

- EN FREMTIDSRETTET ENERGIKILDE!

Teknisk funksjon og anvendelser

 

ÅPENT TEMAMØTE

 

onsdag 27. februar 2008 kl. 19.00

 

på Høgskolen i Sør-Trøndelag,

Avd. for teknologi, Gunnerus gt. 1 (inngang fra bakgården).

 

Foredragsholdere:

Sivilingeniør Eivind Øvrelid, Sintef Energiforskning

Lars Nygaard, Fesil Sunenergi

 

Av hensyn til klimaet er det tvingende nødvendig å redusere vår avhengighet av fossile energiformer. Utfordringen som en hel verden står overfor, er å finne frem til og videreutvikle ulike former for fornybar energi. Aktuelt i denne forbindelse er bl. a. vindkraft, bølgekraft og geotermisk varme. En viktig energikilde som imidlertid står åpent til disposisjon er solen. I løpet av 40 minutter tilfører den jordens overflate mer energi enn det som verdens befolkning trenger i løpet av ett år. Hvordan kan vi nyttiggjøre oss dette? Hva skjer innen forskning, og hvilke praktiske løsninger fins? Norge er en av verdens ledende aktører innenfor solenergi både mht forskning og produksjon av kritiske materialer og solceller.

 

Etter foredragsmøtet forflytter vi oss til kaffe og kake.