Trondhjems Polytekniske Forening

på vegne av

Direktør Carl Schulz’ Fond

 

har herved gleden av å innby til årets festmøte

 

torsdag 20. november 2008 kl. 19.00

 

på Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for teknologi,

Gunnerus gt. 1 (inngang fra bakgården).

 

Minneord over Carl Schulz

ved dr. ing. Petter J. Brækken

 

Festforedraget

holdes av dr. ing. Wilhelm Rondeel,

ass. direktør ved Skagerak Kraft AS,

over temaet:

Bærekraftig kjernekraft?

 

Wilhelm Rondeel er utdannet i teknisk fysikk, kjernefysikk, ved Tekniske Universitet Eindhoven, Nederland. En del av studiet ble gjennomført ved Institutt for Atomenergi, - nå Institutt for Energiteknikk. Etter flere år med forskning og undervisning ved NTNU på området elkraft, og deretter flere år i elkraftindustrien, har han tilbrakt de senere år i energiforsyningen i ulike ledende funksjoner. Den seneste tiden har han vært engasjert innen kjernekraft og vurdering av teknologiske muligheter knyttet til mulig bruk av thorium i kraftproduksjon.

 

*****

Etter møtet vil det bli en tradisjonell servering,

dog preget av ”Le troisième jeudi du novembre”.