TRONDHJEMS POLYTEKNISKE  FORENING

TPF

 

Vi fortsetter med ENERGI som møtetema og kommer nå til:

 

BIOENERGI

 

ÅPENT MØTE om dette

 

onsdag 29. oktober 2008 kl. 19.00

 

på Høgskolen i Sør-Trøndelag,

Avd. for teknologi, Gunnerus gt. 1 (inngang fra bakgården).

 

Foredragsholder: sivilingeniør Arne Fredrik Lånke,

prosjektleder hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,

Avd. for landbruks- og bygdeutvikling.

 

Bioenergi er energi som kommer fra materiale dannet ved pågående biologiske prosesser – mens fossil energi kommer fra biologisk materiale dannet på tidligere stadier i Jordens historie. Bioenergi, eller biobrensel, finnes i fast form, flytende og som gass, og forskning og utvikling har medført større interesse for ny og mer effektiv bruk av bioenergi. Lånkes foredrag vil berøre bredden av dagens tilgjengelige teknologier og bioenergiens betydning i energiforsyningen.

 

Etter foredragsmøtet forflytter vi oss til kaffe og kake.

 

Noen parkeringstillatelser vil kunne skaffes og vil bli tildelt ved ankomst møtet.

 

Av hensyn til serveringen og/eller parkeringen vennligst meld på deltagelse til HiST/AFT’s servicesenter, tlf. 73 55 94 50, pr. e-post til leifthorelarssen@yahoo.no eller telefaks 73 55 95 81 innen mandag 27.10.08 kl. 12.00.

 

Velkommen!