TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING
stiftet 1872 

 

 

 

 

 

 

        Vi inviterer herved til møte med foredrag av Nobelprisvinner i fysikk 1973,  professor Ivar Giæver, Applied Bio Physics, Inc., USA:

 

DNA – nanoteknologi og litt til.

 

I foredraget vil Ivar Giæver gi en beskrivelse av hvordan DNA fungerer. Videre vil det med utgangspunkt i en generell orientering om nanoteknologi bli påvist hvordan biologi er bygget på nanoteknologiprinsippet. I den forbindelse vil han vise hvordan nanoteknologi kan brukes til å finne bestemte gener i DNA-molekylet.

 

Møtet finner sted

onsdag 1. april 2009 kl. 19.00

på Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for teknologi, Ark. Christies gt. 2.

NB: Nytt møtested!
se kart her

 

Ivar Giæver tok eksamen på NTH i 1953 og utvandret til USA i 1954. Hans forskning innen kvantemekanikk med spesielt fokus på bestemmelse av energitapet i superledere ved hjelp av tunneleffekten ble i 1973 belønnet med Nobelprisen i fysikk. Forskningen har vært av stor betydning for dagens datateknologi. Siden 1973 har biofysikk vært hans primære arbeidsområde med tilknytning til immunologi, vevskulturer og manipulering av DNA og proteiner.

I 1991 grunnla Ivar Giæver Applied Bio Physics, Inc. Man har her funnet opp elektriske metoder og instrumenter til bruk i studiet av en rekke av de aktiviteter som foregår i menneskelige celler. Han er i dag professor ved Rensselaer Polytechnical Institute, USA og dessuten Statoil-professor ved Fysisk institutt ved UiO under Vista-programmet.

 

Møtet avsluttes med selskapelig samvær med enklere servering, og for deltagelse i denne må vi avkreve en fotskatt på kr. 150,-.

 

Vi håper at mange vil benytte seg av denne anledning til å bli kjent med Ivar Giæver. Av hensyn til vår planlegging MÅ vi ha påmelding innen 27. mars enten til HiST/AFT’s servicesenter, tlf. 73 55 94 50, pr. e-post til leifthorelarssen@yahoo.no eller i vår hjemmeside: tpfinfo.no under lenken "Påmelding".

 

 

Se videointervju med Ivar Giæver.