TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING
stiftet 1872 

 

 

 

 Brenselceller – hvorfor dét?

 

-er temaet for vårt åpne møte

onsdag 25. februar 2009 kl. 19.00

 på Høgskolen i Sør-Trøndelag,

Avd. for teknologi, Gunnerus gt. 1 (inngang fra bakgården).

 

Foredrag av Signe Kjelstrup,

professor, dr. techn., Institutt for kjemi, NTNU  

Signe Kjelstrup har lang erfaring fra undervisning, forskning og ledelse ved NTNU/NTH, bred erfaring fra flere land i Europa, fra USA og Japan, og fra styreverv ved NTH og NTNF m.fl.

 

 Etter møtet forflytter vi oss til kaffe og kringle.

 

Av hensyn til serveringen og/eller parkeringen vennligst meld på deltagelse til HiST/AFT’s servicesenter, tlf. 73 55 94 50,
pr. e-post til
leifthorelarssen@yahoo.no eller telefaks 73 55 95 81
innen mandag 23.2.09 kl. 12.00.

Velkommen!