TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING
stiftet 1872 

 

 

 

 Erfaringer fra

TrønderTaxi’s elbilprosjekt 

 

-er temaet for vårt åpne møte ved semesterstart

onsdag 28. januar 2009 kl. 19.00

 på Høgskolen i Sør-Trøndelag,

Avd. for teknologi, Gunnerus gt. 1 (inngang fra bakgården).

 

Foredrag av Arne og Audun Asphjell (far og sønn),

styreleder og daglig leder i det nystartede firmaet Ecotaxi AS.

Siviling. Arne Asphjell er fersk AFP-er  fra NTNU. Audun Asphjell er utdannet journalist. De to har i to måneder drevet drosjetrafikk under TrønderTaxi-paraplyen med to elbiler av typen Think City. Bilene har plass til bare én passasjer og kan gå 18 mil på én ladning. Har en slik løsning noe for seg  i taxibransjen? En foreløpig konklusjon blir gitt i foredraget, og de to oppsummerer også sine erfaringer med den politiske prosessen som gikk forut for løyvetildelingen, samt vurderer behovet for en liten revolusjon i den konservative og gammeldagse taxinæringen, 

 Etter møtet forflytter vi oss til kaffe og kake.