TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING
stiftet 1872 

 

 

 

Geologi

-er temaet for vårt  møte ved semesterstart

onsdag 30. september 2009 kl. 18.00
merk tidspunktet!

 i lokalene til Norges geologiske undersøkelse, NGU,

Leiv Eirikssons vei 39 på Lade  (kart).

Rognvald Boyd, Tom Heldal og Peer-Richard Neeb forteller om NGU-aktiviteten innenfor NGU-gruppene Industrimineraler og metallerNaturstein, og Byggeråstoffer (sand, grus og pukk)

Etter møtet er det kaffe.

 

NGU har som hovedoppgaver å samle, bearbeide og formidle kunnskap om de fysiske, kjemiske og mineralogiske egenskapene til landets berggrunn, løsmasser og grunnvann.

NGU hadde i 2008 en omsetning på 208 millioner kroner, hvorav 140 millioner kroner var bevilgninger over statsbudsjettet via NHD. Resten finansieres eksternt gjennom samfinansieringsprosjekter og oppdrag.

NGU har ca 225 ansatte, ca. 65 prosent er vitenskapelig ansatte. 

 

meld gjerne på deltagelse til HiST/AFT’s servicesenter, tlf. 73 55 94 50 eller pr. e-post til styret@tpfinfo.no  
innen mandag 28.9.09 kl. 12.00.

 

Velkommen!