TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING
stiftet 1872 

 

 

 

GENERALFORSAMLING 2010

 

torsdag 17. juni 2010 kl. 19.00 på Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for teknologi (HiST/AFT),
Gunnerus gt. 1 (inngang fra bakgården), Rom 119.

 

Sakliste:       1. Godkjennelse av innkallelse og sakliste.

                   2. Valg av møteleder og referent.

                   3. Årsberetning for 2009.

                   4. Regnskap for 2008.

                   5. Regnskap for 2009.

                   5. Budsjett for 2010.

                   6. Valg.

Sakspapirene vil bli lagt ut i møterommet før generalforsamlingen åpnes.

Enkel servering.