TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING
stiftet 1872

     

Generalforsamling 2011

for medlemmer og ledsagere*

tirsdag 29. mars 2011 kl. 19.00

på Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for teknologi,
Kalvskinnet, rom 303 i "Retorten", (inngang fra bakgården).
(Kart)

Sakliste:       1. Godkjennelse av innkallelse og sakliste.
                   2. Valg av møteleder og referent.
                   3. Årsberetning for 2010.
                   4. Regnskap for 2010.
                   5. Innkomne forslag.
                   6. Budsjett for 2011.
                   7. Valg.

Sakspapirene vil bli lagt ut i møterommet før generalforsamlingen åpnes.

 *Ledsagere er velkomne til å overvære generalforsamlingen.

 

Etter generalforsamlingen

serveres det en aperitif som vi nyter mens
dr. ing. Petter J. Brækken
(vårt styremedlem) gir et kåseri med lysbilder med tittelen:


”Fra gnistsender til digital-TV”

Etter kåseriet serveres det Ost & Vin. For serveringen tas det inn en ”fotskatt” på kr. 100,- pr. person.

Av hensyn til serveringen og/eller parkeringen, vennligst meld på deltagelse
innen fredag 25. mars kl. 12.00


til HiST/AFT’servicesenter, tlf. 73 55 94 50,

pr. e-post til styret@tpfinfo.no   eller med påmeldingsskjema

Vel møtt!