TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING
stiftet 1872 

Styret
Leder:  Tore A. Torp
Nestleder: Ester K. Hasle
Styremedlemmer: Petter J. Brækken
Kenneth Jenssen
Dagfinn Skjerden
Jan M. Øverli
Varamedlemmer:  Henk Barkey
Per Morten Gravås

 

Andre tillitsverv
Revisor:  Jarle Brønstad
Valgkomite: Hein Tore Johnson
Thorvald Carlson
Hederstegnkomite: Thorvald Carlson
                                     Arne W. Espelund
Tore A. Torp