TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING
på vegne av Direktør Carls Schulz` Fond 

 

 

har herved gleden av å innby til årets festmøte

tirsdag 10. november 2009 kl. 1900

på Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd.for teknologi, Gunnerus gate 1 (inngang fra bakgården) [kart]

Minneord over Carl Schulz
Ved siv.ing.Thorvald Carlson

Festforedraget
holdes av adm.direktør Erik Haugane i Det norske oljeselskap ASA:

Olje og gass vil være verdens viktigste energikilde de neste 100 år.
Hva kan norsk oljeindustri fortsatt bidra med.
En betraktning fra Norges nr. 2 selskap, Det norske oljeselskap
ASA

Erik Haugane har gjennom mange år vært en sentral aktør innenfor oljemiljøet her i Midt-Norge. Han markerte seg tidlig som oljekonsulent i Sør-Trøndelag fylkeskommune og var allerede da med på skape interesse for oljevirksomheten samt å legge grunnlaget for etablering også i denne regionen.

Gjennom etableringen av selskapet Det norske oljeselskap, har han bidratt aktivt til å knytte også denne regionen til virksomheten i Nordsjøen. Etter at Det norske oljeselskap ble fusjonert med Aker Exploration har man fått et selskap som er det nest største på norsk sokkel. Bare Statoil er større.

Møtet avsluttes med sosialt samvær og tradisjonell servering

Påmelding til møtet må av hensyn til serveringen skje innen fredag den 6. november kl. 1200 til HiST/AFT servicesenter, tlf.73559450 eller på E-post til styret@tpfinfo.no. Påmelding kan også skje direkte på vevsiden [klikk her]