TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING
stiftet 1872 

 

 

 

ÅPENT MØTE

onsdag 17. februar 2010 kl. 19.00

                                                                                                

på Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for teknologi,
Gunnerus gt. 1 rom 211, (inngang fra bakgården).
(Kart)
 

Foredragsholder: professor em. Arne Espelund

Kobbersmelting  - en ”rød tråd” i næringslivet i Trøndelag fra år 1300 til 1977.

Ved fremstilling av kobber var utgangspunktet en malm med 5% kobber i form av kobberkis CuFeS2, mens det ferdige kobberet måtte inneholde minst 95% for å møte kobberslagerens krav. I Det Nordenfjeldske Bergamt har kobbersmelting vært godt dokumentert fra en start i Kvikne i 1631 til nedlegginga på Røros i 1977. Et lite funn ved Kopperåa i Meråker har ført den 300 år tilbake i tid. Det er lett å påvise en evolusjonistisk utvikling i 3-4 omganger, med skjærstein som et helt nødvendig mellomprodukt: en fire-trinns prosess i Meråker, konvensjonell fem-trinns smelting i Kvikne, på Grutseter, Røros m.m., og videreføring på Røros med bessemering fra 1887 og flotasjon fra 1927. Økende produksjon og energiøkonomisering gikk hand i hand. Uten transport med Rørosbanen fra 1878 hadde Røros kobberverk blitt nedlagt før år 1900.  –I foredraget blir det også stilt kritiske spørsmål om hvordan denne historien blir fremstilt i litteraturen og ved museene.

 

De som ønsker å delta i serveringen etter foredraget bes melde seg på til HiST/AFT’s servicesenter,
tlf. 73 55 94 50,  pr. e-post til
styret@tpfinfo.no  eller med påmeldingsskjemaet
innen mandag 15. februar  kl. 12.00

 

Velkommen!