TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING
stiftet 1872 

 

 

  

inviterer til

ÅPENT MØTE

 Torsdag 30. september 2010 kl. 19.00

 i Auditorium G211 på Høgskolen i Sør-Trøndelag,

Avd. for teknologi, Gunnerus gt. 1 (inngang fra bakgården).

  

 

 "Utakk er en oppfinners lønn!".

Foredrag av

Dr. Ing. Petter Brækken


 

  

Det blir en lett bevertning etter foredraget på rom G119. De som vil delta i serveringen etter foredraget, melder seg på til HiST/AFTs service-senter, tlf. 73 55 94 50, pr. e-post til  styret@tpfinfo.no  eller under Påmelding  innen tirsdag 28. sept.  kl. 12.00.