TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING
stiftet 1872 

 

 

 på vegne av

Direktør Carl Schulz’ Fond

 har foreningen herved gleden av å innby til årets festmøte

 onsdag 17. november 2010 kl. 19.00

på Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for teknologi,

Gunnerus gt. 1 (inngang fra bakgården).  kart her

 Av hensyn til serveringen ber vi om påmelding til HiST/AFTs service-senter, tlf. 73 55 94 50, pr. e-post til  styret@tpfinfo.no  eller under ”Påmelding” innen mandag 15. nov.  kl. 12.00.

 

Minneord over Carl Schulz

ved siv. ing. Leif Thore Larssen

 

Festforedrag av

Professor emeritus Arne Espelund:

Eldre jernalder i Trøndelag – med et velorganisert samfunn.

For 2000 år siden blomstret kulturen i Middelhavslanda. Bygninger, monumenter og skriftlige kilder byr på et rikt materiale, mens vi her i nord levde et enkelt og fattigsliv liv. 

Slik var inntrykket inntil 1982 da jernvinneanlegget på Heglesvollen i Frolfjellet ble studert

arkeologisk. I de neste 20 årene ble det registrert mer enn 300 anlegg med samme karakter,  som vitner om en vel innarbeidet og optimal teknikk, stor produksjon og en ”logistikk”. Med sin høye kvalitet var jernet etterspurt på Kontinentet, og vi må regne med eksport, som krevde transport og avtaler om kjøp og salg. Vi tror prosessen ble tatt i bruk rundt år 300 f.Kr. og varte ved til 600 e.Kr.  Trolig var det storgarder med treller nær kysten som sto for driften. 

Denne forsknngen har hatt to tyngdepunkt ved NTNU i Trondheim:  arkeologene har hatt ansvar for utgraving og dokumentasjon, som er forsøkt ført videre til ovnsbygging og eksperimenter, mens jeg som metallurg har studert funnmateriale og søkt å bygge bru til teori.

Jernet hadde bare verdi dersom det var smibart.  Å lage slikt jern i en ”direkte” prosess er krevende, allikevel klarte våre forfedre det før de hadde skrift og vårt naturfaglige grunnlag.    

Det er ingen tegn til eksperimentering, og alle anleggene har samme karakter.  Dermed er det grunn til å tro at teknikken har kommet utenfra, uten at vi vet hvorfra. Det er god grunn  for å bruke fantasien for både leg og lærd!   

Utskriftsvennlig versjon