TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING
stiftet 1872 

 

 

JULEMØTE

for medlemmer og ledsagere

 onsdag 8. desember 2010 kl. 19.00

på Høgskolen i Sør-Trøndelag,
Avd. for teknologi, Gunnerus gt. 1 (inngang fra bakgården).

 

"Fremad!    Trondhjems Tekniske Læreanstalt 1870-1914"

Foredrag av historiker Ola Nordal

(Bildet viser en forside fra TTL-elevenes skoleavis Fremad)
 

Deretter serveres Ost & Vin

Av hensyn til serveringen ber vi om påmelding til HiST/AFTs service-senter, tlf. 73 55 94 50, pr. e-post til  eller under ”Påmelding” innen mandag 6. des.  kl. 12.00.

Det vil bli samlet inn en fotskatt på 100 kr. pr. person.