TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING
stiftet 1872

JULEMØTE

for medlemmer og ledsagere

 onsdag 7. desember 2011 kl. 19.00

på Høgskolen i Sør-Trøndelag,
Avd. for teknologi, Gunnerus gt. 1 (inngang fra bakgården).

 
(bildet viser et postkort Albert Moss sendte dagen før avreise fra Southampton)

"Titanic - et øyenvitnes beretning"

Foredrag av  Dag Bertelsen

Det er i år 100 år siden Titanic seilte første gang og i 2012 er det 100 år siden det dramatiske forliset der kanskje så mye som 1500 personer omkom.
Foredragsholderens bestefar Albert Moss var en av de relativt få som overlevde forliset. Han hadde et langt og begivenhetsrikt sjømannsliv bak seg da han kom hjem etter andre verdenskrig. Han var da 64 år gammel og hadde vært sjømann siden 1899, kun med et opphold på 1920-tallet. Han levde som pensjonert skipsfører i Bergen til han gikk bort i 1973 vel 90 år.

---------------

Deretter serveres det Spekemat
Av drikke kan en velge mellom juleøl, lettøl, mineralvann og kaffe/te


Av hensyn til serveringen ber vi om
påmelding til HiST/AFTs service-senter, tlf. 73 55 94 50, pr. e-post til  eller på skjemaet ”Påmelding” innen mandag 5. des.  kl. 12.00.

Det vil bli samlet inn en fotskatt på 100 kr. pr. person.