TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING

GENERALFORSAMLING 2012

onsdag 29. februar 2012 kl. 19.00 på Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for teknologi (HiST/AFT), Gunnerus gt. 1 (inngang fra bakgården), Rom G119.    kart her

Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsberetning for 2011
4. Regnskap for 2011
5. Innkomne forslag
6. Budsjett for 2012
7. Valg

Sakspapirene vil bli lagt ut i møterommet før generalforsamlingen åpnes.
Ledsagere er velkommen til å overvære generalforsamlingen.

Etter generalforsamlingen serveres ost og vin/mineralvann mens dr. ing. Petter J. Brækken holder et lite kåseri med lysbilder med tittelen ”Fra TPFs arkiver”

 

Av hensyn til serveringen ønsker vi påmelding innen mandag 27. februar kl. 1200  med påmeldingsskjema, pr. epost til styret@tpfinfo.no , eller til HiST/AFTs servicesenter , tlf. 73 55 94 50. Fotskatt kr. 100.- pr. pers.