TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING 

 

 

 

Åpent møte onsdag 18.4 kl. 19.00 på Høgskolen i Sør-Trøndelag,
Avd. for teknologi, Gunnerus gt. 1, rom 211, (inngang fra bakgården)

 

Gamle rørledninger på havbunnen
Når blir de farlige?

Integritetsvurderinger av rørledninger i drift

Foredrag av Hagbart Skage Alsos,  PhD,
Manager Subsea Field Development , Reinertsen AS

De som ønsker å delta i det etterfølgende samvær og servering, bes melde seg på til HiST/AFTs servicesenter,
tlf. 73 55 94 50,  pr. e-post til
styret@tpfinfo.no  eller med påmeldingsskjemaet
innen mandag 16. april  kl. 12.00