TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING 

 

 

 

Åpent møte onsdag 30. januar kl. 19.00  på Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for teknologi, Gunnerus gate 1
(inngang fra baksida mot parkeringsplassen). Kart

 


Avenger (Predator C), en nyere UAV som kan bære flere tonn våpenlast

Se også video på:  http://www.youtube.com/watch?v=v0dHKWjXn-E

Dronekrig

Bruken av fjernstyrte fly, UAV (droner), og da særlig bevæpnede UAV'er (UCAV), er omdiskutert. Det diskuteres bl.a. om slik bruk er tilstrekkelig rettslig regulert, om regelverket passer og om det er behov for nytt regelverk - en ny UAV-rett/-konvensjon.

Foredrag av 
Førsteamanuensis dr. philos. Sigmund Simonsen, 
Luftkrigsskolen. 

Foredraget tar sikte på å klargjøre de rettslige
utfordringer og muligheter den tiltakende bruken av 
UAV representerer. Herunder belyses følgende 
spørsmål: i hvilke situasjoner kan en stat fly en 
UAV inn i en annen stats luftterritorium; 
hvilke regler gjelder for bruk av UCAV i væpnende 
konflikter ved målengasjering (targeting); 
er dagens regelverk tilfredsstillende eller trengs 
det nye regler?


De som vil delta i den gratis serveringen etter foredraget, bes melde seg på senest mandag 28. jan. kl. 12.00 til
HiST/AFTs servicesenter, tlf. 73 55 94 50,  med e-post til styret@tpfinfo.no  eller direkte med dette påmeldingsskjemaet