TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING


ÅPENT MØTE

 onsdag 24. april  2013 kl. 19.00

i 3. etasje i ”Retorten”  på Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for teknologi, Gunnerus gt. 1 (inngang fra parkeringsplassen).  kart her  Merk at innkjøring til parkeringsplassen nå er fra Sverresgate og ikke fra Gunnerus gate.

 

 

Gunnar Sand forteller om UNIS, Longyearbyen, Svalbard og Nordområdene.

Gunnar Sand er tidligere direktør ved SINTEF og nylig avgått direktør ved UNIS, Universitetetssenteret på Svalbard. Han har også en tidlig karriere som journalist.

 

De som ønsker å delta i serveringen etter foredraget bes melde seg på
innen mandag den 22. april kl.12.00
med
påmeldingsskjema, med E-post til styret@tpfinfo.no  eller til HiST/AFT servicesenter tlf.73 55 94 50

Utskriftsvennlig versjon