TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING


ÅPENT MØTE

 onsdag 5. juni  2013 kl. 19.00

i 3. etasje i ”Retorten”  på Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for teknologi, Gunnerus gt. 1 (inngang fra parkeringsplassen).  kart her  Merk at innkjøring til parkeringsplassen nå er fra Sverresgate og ikke fra Gunnerus gate.


Førsteamanuensis emeritus Anders Kirkhusmo forteller om Stadsingeniør C. A. Dahl og Trondheim brannvesen.

Carl Adolf Dahl regnes mer enn noen annen som skaperen av det moderne Trondheim. Som stadsingeniør, branddirektør og stadskonduktør, satte han sitt markante preg på byen fra 1859 og i en periode på 40 år.  Les mer her

Av hensyn til serveringen etter foredraget ber vi om påmelding innen mandag den 3. juni kl.12.00
med
påmeldingsskjema, med E-post til   eller til HiST/AFT servicesenter tlf.73 55 94 50

Utskriftsvennlig versjon