TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING 

 

 

 

Åpent møte onsdag 22. januar kl. 19.00  på Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for teknologi,
Gunnerus gate 1    rom G229 (inngang fra parkeringsplassen).  kart her

 


GULLKARTET: Den geokjemiske fordelingen av gull i
over 1000 jordprøver i Finnmark.
 

MINN – Grunnlaget for tidenes skattejakt i Nord-Norge
 

Foredrag av forsker Jan Sverre Sandstad, NGU  

NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge 2011-2014 (MINN) 
er finansiert med ekstrabevilgninger på 25 millioner kroner pr. år over statsbudsjettet. 
Målet med programmet er å framskaffe nødvendige geofysiske, geologiske 
og geokjemiske grunnlagsdata for å påvise og utvikle forekomster av metalliske og 
andre mineralske råstoffer, samt å være til nytte ved offentlig arealforvaltning. 
En kort oversikt over norsk bergindustri og bakgrunnen for programmet vil bli gitt før 
status for programmet og de viktigste resultatene presenteres. 


Etter foredraget er det sosialt samvær med kaffe og kringle. De som vil delta i serveringen, bes melde seg på senest mandag 20. jan. kl. 12.00 til
HiST/AFTs servicesenter, tlf. 73 55 94 50,  med e-post til styret@tpfinfo.no  eller direkte med dette påmeldingsskjemaet           

 Utskriftsvennlig versjon