TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING 

 

 

 

Åpent møte onsdag 23. april kl. 19.00  på Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for teknologi,
Gunnerus gate 1    rom G229 (inngang fra parkeringsplassen).  kart her

 


Kromfabrikken ved Nedre Leirfoss. Litografi fra Sverresborg folkemuseum

Fabrikkene ved Leirfossen
Foredrag av
professor emeritus Arne Espelund, NTNU 

 

1800-tallet i Trondheim var en tid med økende industriutbygging, ved slutten av århundret var det ca. 100 fabrikkmessige virksomheter i byen.

Tidlig på 1800-tallet, før fossen ble tatt i bruk som kraftkilde for elektrisk energi, ble vasskrafta brukt direkte, for valsing av kobber, framstilling av kromfarger/-salter og svovelsyre, som ble brukt for å lage kunstgjødning. I denne historien kommer også et interessant persongalleri fram.

 


Etter foredraget er det sosialt samvær med kaffe og kringle. De som vil delta i serveringen, bes melde seg på
senest tirsdag 22. april kl. 12.00 til
tlf. 977 58 200,  med e-post til styret@tpfinfo.no  eller direkte med dette påmeldingsskjemaet           

 Utskriftsvennlig versjon