TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING
stiftet 1872 

Hvem kan bli medlem?
Som medlemmer kan opptas personer og bedrifter som er interessert i ett eller flere av foreningens formål, som er nyttiggjørelse av tekniske, naturvitenskapelige, sosiale, nasjonaløkonomiske og andre aktuelle kunnskaper og erfaringer til beste for samfunnet

Kontingent
For tiden er kontingenten

Søknad om opptak i foreningen
Skjema for utfylling direkte på skjermen og med elektronisk innsending. Kan også brukes for endring i medlemsinformasjon

Lover for TPF
 

Historikk