Årets møter

De fleste møtene avholdes i  NTNUs lokaler i Gunnerius gate 1  "Akrinn" på Kalvskinnet (kart)

Påmelding til aktivitet

2024

16. januar Medlemsmøte rom U201  Merete Askim: "Mat- allergi og intoleranse"
13. februar Medlemsmøte kl. 19 i rom U203 i Akrinn .  Aksel Tjora: Å bo i By
12. mars Medlemsmøte kl. 19 i rom U203 i Akrinn.  Peter Brugmans: ulldriften på Svalbard tur/retur
23. april Generalforsamling i rom U203 i Akrinn.   Jan Cramer: Lagring av radioaktivt avfall
  7. mai Ekskursjon til  ASKO på Østre Rosten 104
-
 17. september
 15. oktober      
 12. novemnber Schulzmøtet
.  3. desember Julemøte

2023

24. januar Petter Brækken: Om lyd.  Akrinn  U201 kl. 19
21. februar Kl. 19 i rom U201, 2. etasje  i Akrinn, NTNU campus Kalvskinnet. Tore Kanstad: Kjernekraft i Norge?
21. mars Erik Lien: Trondheim - en annerledes Jugendby
25 april Generalforsamling, Per Østby: Byens vann    Årsberetning
-
26. sept. Møte i rom U203 i Akrinn kl. 19       Invitasjonstekst med kart
17. okt. Møte i rom U203 i Akrinn kl. 19        Invitasjonstekst med kart      
14. nov. Schulz-møtet i U203 i Akrinn kl. 19    Invitasjonstekst med kart
12. des. Julemøte i U203 i Akrinn kl. 19          Invitasjonstekst med kart

2022

25. januar Medlemsmøtet er avlyst pga. smittesituasjonen
22. februar Tore Kiste: Dovrebanen 100 år
29. mars Generalforsamling Det grønne skiftet kommer, men har vi nok metaller? Foredrag av Arne Bjørlykke
26. april Medlemsmøte.   Digital kompetanse: Når røynsle vert eit handicap.  Foredrag av Lars Lundheim
25. mai Blomsternedleggelse kl. 13.00 på Gudrun og Carl Schulz gravsted på domkirkegården i anledning 150årsdagen for  foreningens stiftelse
-
20. sept. Jubileumsmøte. TPF er 150 år
18. okt. Møtetema Nyhavna. Innledning av arkitekt Ole Wiig. Debatt. Start kl. 19:00 i rom U201 i Akrinn, NTNU campus Kalvskinnet.  . Kart
15. nov. Schulz-møtet
 6. des. Julemøte kl. 19.00 i rom U203, 2. etasje  i Akrinn, NTNU campus Kalvskinnet  Invitasjon med kart

2021 

9. nov. Carl Schulz minnemøte  

Nedenfor  er en klikkbar lenke til foredraget. Teknisk problem gjør at det mangler lyd fra foredragsholder de første 4 minutter. Kun én mikrofon brukes, derfor kan spørsmål/kommentarer fra salen ikke høres og er delvis klippet bort.

https://youtu.be/A403nI1LVPs

2020  

         21. januar Nils Røv:  "Blant reinsdyrfolk i Aust-Sibir"                                                                                                                                                    
25. februar "Verdensledende næringsmiddelfabrikk"
31. mars Årsmøte. Avlyst pga. virussituasjonen.
Viruspause  månedene mars-september
30. sept. Generalforsamling med foredrag og servering                Referat
17. nov. Carl Schulz minnemøte: "Teknobyen 150 år?"     Møtet er avlyst!

2019  

         22. januar Prof. Asgeir Sørensen, NTNU: Autonome farkoster   NB! Merk at vi nå skal bruke inngangen fra Sverres gate.                               
12. februar Målfrid Todal: Norske kvinners sanitetsforening
28. mars Generalforsamling.   Odd Kr. Pettersen: "Hvor ble Sirissene av?"    Årsberetning 2018
30. april Bent Brovold: "Det frivillige skyttervesen, en breddeorganisasjon med stort samfunnsansvar"
28. mai
15. okt. Prof. Kristian Fossheim: Det gåtefulle elektronet - viktig aktør gjennom 120 år av fysikkhistoria
12. nov. Schulzmøtet.  "Hva er den gode lærer? Politisk press på lærerutdanningen"
 3. des. Julemøte med spekemat og lettøl og  "Vår jernbanehistorie"

2018  

23. januar Mineralforekomster i Norge
13. februar Anna Petersén:  Klemenskirken i Trondheim - et resymé av resultatene fra NIKUs utgraving 2016-2017
20. mars Generalforsamling,   Knut Bakkejord, Trondheim kommune:    Sirkulær økonomi og avfall som råstff           Årsberetning 2017
17. april Hvor går ingeniørutdanningene i Trondheim?   Lars Lundheims presentasjon       Pål Keim Olsens presentasjon
23. oktober Ny E6 gjennom Soknedal;   Harald Inge Johansen, Statens Vegvesen
13. november Carl Schulz minnemøte.
  4. desember Julemøte.  Harald Inge Johnsen, Statens vegvesen: Ny E6 i Soknedal

2017

24. januar Geir Bjørkøy om ny kreftforskning
28.februar Stein Inge Liasjø:  Enova – en pådriver for livskraftig forandring
28.mars Generalforsamling. Per Chr. Brntsen: AIS – Et maritimt antikollisjonssystem.
25.april Gerd Kjølle, SINTEF: Ceneldi forskningssenteret for miljøvennlig energi
30. mai Avlyst
26. sept. Terje Simonsen: Nye Sluppen bru
17. okt. Morten Rosmæl: Nye strømmålere - hvorfor det?
14. nov. Carl Schulz festmøte
 5. des. Julemøte.

2016

20. januar 20. januar Olga Hilmo: Rødlista
17.februar Teknologi erobrer havrommet! Foredrag ved Jo Stein Moen, Sintef Marintek
16.mars En ny halvleder! og Generalforsamling
27.april Lene Waldenstrøm: Sensorikk og sansene våre. Er du en supersmaker?
  1. juni Bedriftsbesøk ved Oceanor; Tsunami-bøyer v/Frode Berge
21. sept. "Biogass Skogn" ved Marianne Langvik
12. okt. "Moderne betong" v/M. Broekmans
  9. nov. Schulzmøtet, Anders Kirkhusmo: "Debatten om tyskarbeidet på Lade og Værnes flyplasser i april 1940"
  7. des. Julemøte   

2015

21. januar Sivilarkitekt Knut Selberg: "Trondheim mot 2050"
18.februar Sjefsingeniør Olav Nilssen: "Grønne tak"
18.mars Generalforsamling, med foredrag
22.april CO2-fangst og lagring, fra idé til industri"
10. juni Bedriftsbesøk ved Domkirkens restaureringsarbeider i Bispegt. 11
23. sept. "Det fusjonerte NTNU – vitenskapelig og yrkesrettet – Hvordan gjør vi det?" 
Møtet arrangeres i samarbeid med Forskningsdagene 2015.
21. okt. Jan Øverli: «Vindturbiner til havs»
18. nov. Carl Schulz minnemøte
9. des. Julemøte

2014

22. januar Jan Sandstad, NGU: ”Tidenes skattejakt i Nord-Norge ”.
26.februar Eilif Hugo Hansen, NTNU: ”Mordet på glødelampen”
19.mars Generalforsamling. Petter Brækken: Loftsrydding!
23.april Arne Espelund, NTNU: Fabrikkene ved Leirfossen.
7.mai Ekskursjon til Leirfossen kraftverk
24.september Forskningsdagene 2014
15. oktober Bryggene i kjøpmannsgata v/byantikvar Gunnar Houen
12. november Carl Schuz minnemøte. Bjørn Rasch, Siemens: "Elforsyning på havbunnen"
10. desember Julemøte. Magne Brekke Rabben: Sykkelens historie i Norge

2013

30. januar Dronekrig!
10. april Årsmøte
24. april Gunnar Sand forteller om UNIS, Longyearbyen, Svalbard og Nordområdene
  5. juni Stadsingeniør C. A. Dahl og Trondheim brannvesen
25. september Forskningsdagene. Fellesarrangement med HiST.  "Forskning mot nye kreftmedisiner".
16. oktober Avlyst grunnet liten påmelding.
13. november Carl Schulz minnemøte
  4. desember Julemøte  Korleis måler me avstandar i universet?

2012

25. januar Besøk på Vitensenteret. Omvisning og foredrag "Vitensenter -en hyllest til hendenes intelligens"
29. februar Generalforsamling.
mars Ikke møte. Det varslede seminaret er utsatt til senere.
18. april. Subsea.
  6. juni Ekskursjon til Forbrenningsanlegget Heimdal.
27. september  Fellesarrangement med Forskningsdagene.
31. oktober 100-årsjubileet for Trondhjems Tekniske Mellemskole.
14. november Carl Schulz festmøte. Foredrag om Data(u)sikkerhet v/prof. Svein Johan Knapskog
12. desember Julemøtet. Foredrag om professor Johan Vogt ("Professor Tanke") v/førsteamanuensis Anne Kristine Børresen

2011

26. januar Geotermisk energi - hva er det og hvor stort er potensialet?
 9.  mars "Naturgass som energibærer: Fortid og fremtid"
29. mars Generalforsamling.  Foredrag, Petter Brækken: "Fra gnistsender til digital-TV".
31. mars Edisondagen. Seminar på dagtid.
28. september Fellesarrangement mellom TPF og Forskningsdagene ved HiST
17.  november Carl Schulz festmøte
 7.  desember Julemøte.

2010

27. januar Markens grøde mer enn føde 
17. februar Kobber i Trøndelag     
17. juni Generalforsamling
30. september Fellesarrangement mellom TPF og HiST
27. oktober Besøk ved St. Olav hospital
17. november Carl Schulz festmøte
 8. desember Julemøte.

2009

28. Januar Erfaringer fra TrønderTaxi’s elbilprosjekt
25. Februar Brenselceller - hvorfor det?
18. Mars Generalforsamling
  1. April DNA - Nanoteknologi og litt til
30. September Geologi
22. Oktober Høyhastighetstog
10. November Carl Schulz minnemøte 
10. Desember Julemøte.

2008

Januar: Havbølgjer mot energigalskap!
Februar Solvarme  - en fremtidsrettet energikilde
Mai Ekskursjon til Leset smeltehytte i Holtålen.
September: Hva er CO2, venn eller fiende?
Oktober Bioenergi.
November Bærekraftig kjernekraft?  Carl Schulz minnemøte

1872-1980

I de første tiårene etter foreningens stiftelse i 1872 var møtetemaene av hovedsakelig teknologisk art, slik som Ingeniør J. Jenssens foredrag i 1873 om "Forklaring av en regnemaskine"
Ingeniør Heiberg snakker i 1893 om "Luftbremser" og Ingeniør V. Krogh fikk god presseomtale for sitt foredrag i samme år om "Høy og lavtrykkslokomotiver".


Etter hvert ble foredragene mindre teknologispesifikke og mer orientert mot samfunnsmessig interessante temaer. Nedenfor er opplistet et utvalg av typiske møtetemaer.

Professor Schmidt- Nielsen holdt foredrag i 1914 om "Vort drikkevand " og i 1916 om "Industriens - særlig treforedlings-industriens forurening av vore vassdrag". Miljøvern og forurensing av naturen dukket opp som tema for foredrag gang etter gang, og fikk en forholdsvis stor presseomtale.

Like etter første verdenskrig - i 1919 - er boligsaken aktuell. Arkitekt Holmgren: "Boligsaken, utvei til dens løsning. Skal vore boliger sosialiseres? "

Professor Birkeland snakker i 1919 om "Bedriftens sosialisering". Overingeniør Barth fremkaster en brannfakkel i 1920. "Arbeidslønn efter troskap og duelighet"

Økonomi og naturens ressurser er igjen aktuelle tema i 1932. Direktør Gunnar Jahn satte som tittel for sitt foredrag våren 1932: "Økonomi ute og hjemme". Som undertittel satte han: "Politikerne skjønner ikke et mukk mere enn for 100 år siden".
Fra et avisreferat fra dette foredraget står det: "Foredragsholderen gjennomgikk forholdene fra før krigen og til nu, og fremla fakta som ikke var til å komme forbi. Foredraget foranlediget dessverre ingen diskusjon. "

Konsulent N. Roald fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel holdt samme år foredrag om: "Kooperasjonen og Skattefriheten". I den etterfølgende diskusjon deltok et flertall av forsamlingen og det ble gitt referat i pressen med store overskrifter.

Senere, også samme år, kom Dr. C. W. Carstens med sitt foredrag "Om råstoffene og deres betydning i verdenspolitikken" . Det er ikke referert om diskusjon etter foredraget, men av avisreferat fremgår det at ingeniør Bøckmann gjorde forsamlingen oppmerksom på Svalbard som et fremtidens interesseområde med hensyn til råstoff i naturen.

Bruk av bil synes å ha hatt stor publikumsinteresse. I mars 1935 ble det innbudt til foredrag med lydfilm i Studentersamfundets lokale. "Man innviet dermed det nye lydfilmapparatet der".
Direktør Wæthe fra Oslo holdt foredrag samtidig om "Litt om automobilen og dens tilblivelse". Lydfilmen som ble vist var fra en beltebilekspedisjon over Himalaya. I protokollen er det anført som møtereferat "ca. 400 personer var tilstede og dette er muligens det største tilhørerantall som TPF har hatt". Avisreferatet fra samme møte har fått som overskrift: "Verdens dyreste film i Studentersamfundet" .

Av de lokale tema er trafikkproblemer en stadig gjenganger.
Stadsingeniør Thesens foredrag i 1935 om trafikken i Trondheim vakte en livlig diskusjon. Å lese avisreferater fra dette foredraget er som å lese dagens aviser om samme emne.

I desember 1935 holdt fylkesmann Klingenberg foredrag om Konkurransen mellom jernbane - båt og bil". Han ble belønnet med et helsides referat i Dagsposten.

Trikken i Trondheim har også vist seg å være et seiglivet tema.
I november 1939 holdt professor Jacobsen foredrag om "Bilen uten brensel". Han snakket engasjert om "Trådbussen " eller Trolleybus­sen som den ble kalt i England, hvor det allerede var ca. 3000 trådbusser " i drift - med Moskva på verdens 2. plass i antall elektriske drevne busser.
I den livlige diskusjon etter foredraget, hvor en rekke av byens folkevalgte deltok, kom det frem "tildels motsatte meninger".

Overingeniør Haakon Lie holdt foredrag i februar 1952 om "Dødelighet, geologi og nedbør". Han hevdet at det kunne påvises en sammenheng mellom nedbørsmengder og de ulike bergarter i grunnfjellet og deres påvirkning av radioaktivitet i drikkevannet. Foredraget fikk stort oppslag i pressen.

Oljeindustrien dukker opp som aktuelt tema i 1956 - 57. En av denne industris forkjempere, Mr. M. B. Hubbard fra Cambridge University, holdt et foredrag med film om "The World Oil Industry"

I oktober 1965 holdt professor dr. Chr. Oftedahl foredrag om "Omkring Norges sjanser for olje på Kontinentalsokkelen". Det finnes ikke referat fra pressen om dette aktuelle og nyoppdagede interessefelt.

 I oktober 1961 holdt redaktør Asbjørn Barlaup et foredrag som i pressen ble omtalt som "sprengstoff, om Fiskeri og forskning".

Erik Bye holdt 5. mars 1968 et inspirert kåseri om "Idebanken ". Det var etter hans mening et brukbart forsøk på å samle alle gode ideer i en sentral administrasjon for faglig vurdering og felles bearbeidelse. Foredraget er uvanlig nok ikke referert noe sted i pressen.

Statsråd Ole Myrvoll fikk god presse for sitt foredrag i november 1970 om "Økonomiske betraktninger over en 5 års periode".
Han hevdet at den økonomiske vekst i Norge siden 1965 har vært større enn i andre europeiske land, bortsett fra Frankrike.

Professor Tor Ragnar Gerholm fra Stockholm Universitet, holdt i 1972 foredrag med tittel "Koloss på lerføtter. Er en fortsatt teknisk utvikling mulig?" 
Han hevdet at det i de siste 30 år var forbrukt mer energi enn menneskeheten har gjort fra tidenes begynnelse og frem til den 2. verdenskrig.
Kolossen han siktet til i tittelen var teknologiens påvirkning på og under jordoverflaten - i havet - over og utenfor skyene - langt ut i atmosfæren.
Gerholm er senere blant annet kjent fra kjernekraft- og klimadebatten. Han var medlem i The European Science and Environment Forum (ESEF) og deltok i forarbeidet til Kyoto-forhandlingene.

Kilder:

Johannes Nakken: ”Trondhjems polytekniske forening gjennom 100 år” Sentrum trykk 1989.

Møteinnkallinger og referater.